Ressurser

Fiborgtangen har et sterkt ressursgrunnlag som ligger til grunn for den eksisterende aktiviteten. Disse ressursene vil være en styrke og utgjør et potensial også for nye etableringer, og utgjør en viktig del av den industrielle infrastrukturen på Fiborgtangen.