Fiborgtangen Vekst AS

Fiborgtangen Vekst AS ble etablert i 2009 og dagens eiere er Norske Skog Skogn, Allskog, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, Stiftelsen Sparebank 1 Utvikling og Aasen Sparebank.

Forretningsmessig innovasjon i praksis

Fiborgtangen Vekst skal være en bidragsyter til nærings- og forretningsutvikling gjennom konsulentbistand og prosjektledelse knyttet til næringsutvikling på Fiborgtangen som vil gi synergier med eksisterende aktivitet, gjennom bl.a. logistikk og transportløsninger, forskning og utviklingsaktivitet, samt tomteutvikling

fas_3

Hovedmålsettinger for Fiborgtangen Vekst:

  • Utvikle ny virksomhet på Fiborgtangen.
  • Utnytte synergier og samarbeidsmuligheter mellom bedrifter i Fiborgtangen Næringspark.

For å nå disse målsetningene har vi fokusert på noen hovedaktiviteter:

  • Eiendomsutvikling og utvikling på industriområder Fiborgtangen Sør, som er en del av Fiborgtangen Næringspark
  • Utvikling av havn og logistikk
  • Utvikling av nye ideer, spin-offs og sametableringer med andre aktører