Fiborgtangen Vekst AS

Fiborgtangen Vekst AS ble etablert i 2009, med Norske Skog Skogn, Siva, Allskog, NTE Holding og Stiftelsen Sparebank 1 som initiativtagere og eiere. Etter en periode hvor selskapet fokuserte på utvikling av større og kostnadskrevende utviklingsprosjekt ble strategien lagt om i 2011. Aasen Sparebank inn som ny medeier i selskapet i 2013.

I 2012 ble selskapet tatt opp i den nye inkubatorordningen for treindustrien, som administreres gjennom Siva sitt landsomfattende inkubatorprogram.  Innovasjonsselskapet Proneo er driftsansvarlige i Fiborgtangen Inkubator.

Forretningsmessig innovasjon i praksis

Fiborgtangen Vekst driver den Siva-finansierte Fiborgtangen Inkubator, som siden oppstarten i 2013 vært tilknyttet Norske Skog sin papirfabrikk på Fiborgtangen, og dette har gitt oss mulighet til å bidra i utviklingen av flere spennende prosjekt.

fas_3

Hovedmålsettinger for Fiborgtangen Inkubator:

  • Identifisere muligheter og utvikle ny virksomhet på Fiborgtangen
  • Utnytte ledig kapasitet hos Norske Skog Skogn til beste for nye aktører og for papirfabrikken

For å nå disse målsetningene har vi fokusert på noen hovedaktiviteter:

  • Utvikling av vedlikeholdsavdelingen hos Norske Skog
  • Eiendomsutvikling og utvikling på industriområder Fiborgtangen Sør, som er en del av Fiborgtangen Næringspark
  • Utvikling av havn og logistikk
  • Inkubasjon av nye ideer, spin-offs og sametableringer med andre aktører