Kompetanse

Gjennom bedrifter på Fiborgtangen finnes et tungt industrielt miljø med ulike kompetanser. Noen kjernekompetanser vises nedenfor.

Havn og logistikk

Det kan levere tjenester innen:

 • Utskiping av bulklast og pallelast
 • Tømmerhåndtering
 • Stykkgods
 • Infrastruktur for jernbane
 • Containermoving
Båt Fiborgtangen

Mekanisk- og vedlikeholdskompetanse

truck
 • Sveising
 • Maskinering
 • Hydraulikk
 • Generell industrimekanikk

Elektro, automasjon og IT

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT-systemer
 • Service og vedlikehold av automatiseringsutstyr
 • AutoCadarbeid vedrørende el/autodokumentasjon
 • Service og overhaling av el. motorer
 • Termofotografering

Prosessindustri

prosess
 • Prosessindustrikompetanse knyttet til døgnkontinuerlig drift, inklusive vaktordning innenfor ulike fagdisipliner
 • Overvåkning av prosesser
 • Damp og energiproduksjon
 • Industrivern