• Tettere samarbeid med kommunen

  For å enda bedre kunne legge til rette for næringsutvikling ønsker vi å få på plass et tettere samarbeid med vertskommunen. Positivt møte med formannskapet i Levanger kommune! Les på T-A.no

  LES MER
 • Biokraft får 50 millioner kroner i støtte.

  Biokraft har mål om å doble produksjonen i løpet av de neste tre årene. Skogn har allerede verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass. Nå skal kapasiteten utvides ytterligere. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere […]

  LES MER
 • Se historien om Biokraft

  Historien om Biokraft er godt presentert her.

  LES MER
 • Først i Norge med materialgjenvinning av rivningsvirke

  På Fiborgtangen i Skogn har Retura IR nylig satt i drift et anlegg som skal levere flis fra ubehandlet returtrevirke nærmest fri for metall. Mottageren er foreløpig sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal. Materialgjenvinning av trevirke står også på EUs «kravliste», men problemer med å få ut en tilstrekkelig ren fraksjon kombinert med god tilgang på jomfruelig […]

  LES MER
 • EMG skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke

  Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og Europa. Selskapets første leveranse av trevirke seilte nylig ut med kurs for Skottland. Energi og Materialgjenvinning AS (EMG), med hovedkontor i Verdal i Trøndelag, er etablert for å utvikle nye sorterings- og logistikkløsninger […]

  LES MER
 • Isolasjonsleverandør etablert på Fiborgtangen

                          Trøndelag Isolering as er fra 20. april på plass i Fiborgtangen Næringspark. Gjennom at Norske Skog Skogn AS har samlet sine interne aktiviteter innen intern logistikk på mindre arealer, har det blitt åpnet for utleie av store deler av den tidligere transportavdelingens lokaler. […]

  LES MER
 • Innherred HMS i Fiborgtangen Næringspark

  Innherred HMS (IHMS) er Nord-Trøndelags største fagmiljø innen HMS og arbeidsmiljø. Fra vårt kontor i Fiborgtangen næringspark betjener vi Norske Skog Skogn og andre virksomheter i sørdelen av fylket.
  IHMS er godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester innen; arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og systematisk HMS-arbeid.
  I tillegg til det forebyggende arbeidet med fokus på reduksjon av risikofaktorer ønsker vi å bidra til et grunnleggende helsefremmende fokus i det helhetlige og systematiske HMS arbeidet.
  Vi bidrar til sikre og trivelige arbeidsplasser og lønnsomheten i virksomheten.
  Les mer om våre tjenester og kurs, samt oversikt over våre medarbeidere på www.ihms.no

  LES MER
 • Flere etableringer i Fiborgtangen Næringspark

  Midt-Norge Kommunikasjon ble etablert i 2010, og flyttet i januar 2015 inn i fjerde etasje i Fiborgtangen Næringspark. Robert Mosling startet Midt-Norge Kommunikasjon etter å ha drevet i databransjen fra 2001. Midt-Norge Kommunikasjon har flere fagområder; Data – Tele – Nettverk – Trygghetsalarm – Pasientvarsling.

  LES MER
 • Folla Tech etablert i Fiborgtangen Næringspark

  Folla Tech er et industriserviceselskap med verksteder lokalisert i Follafoss i Norge og Motala i Sverige. Håvard Tangstad flyttet i januar 2015 inn i fjerde etasje i Fiborgtangen Næringspark. Folla Tech utvider området mot Levanger og Verdal og i den forbindelse vil Håvard ha kontordag på Skogn en dag i uka.

  LES MER
 • Sea-Cargo – rederiet i Fiborgtangen Næringspark

  Langs kaiene på Fiborgtangen er det båter å se stort sett daglig. Mange av disse tilhører Sea-Cargo. Utgangspunktet for at rederiet etablerte seg på Fiborgtangen er et anbud hvor rederiet tok over all sjøgående frakt av innkommende returpapir og utgående avispapir for Norske Skog Skogn AS. Her er det snakk om store volum, og i år regner […]

  LES MER