Areal

Fiborgtangen-området er regulert til industriformål. Ca 300 mål areal er tilgjengelig for industri- og næringsutvikling. I tillegg finnes ca 2 000 kvadratmeter kontorareal og møterom i administrasjonsbygg som inkluderer kantinedrift. Fiborgtangen er et logistikknutepunkt med tilgang til E6, jernbane og kaifront på industriområdet.

Areal Fiborgtangen