Industriareal

Sentralt beliggende industriområde, klart for utvikling

Sør for papirfabrikken til Norske Skog ligger et åpent område på ca 300 dekar. Området er regulert til industriformål.

Fra sør nås området gjennom innkjøring som deles med papirfabrikkens sørlige innkjøring. På sørsiden er det innregulert veiføring fra Fylkesvei 61 Eknesvegen, som har direkte av/påkjøring fra E6 sør for Skogn.

Solid infrastruktur

Det er planlagt å legge fram infrastruktur fra papirfabrikken og inn på området. Det er dermed mulighet for god tilgang på vann, strøm, oppvarmet vann og damp for nye industrielle etableringer på Fiborgtangen Sør. Utbygging av infrastruktur og veiføringer vil bli gjort i samarbeid med nye aktører på området.

Muligheter og fleksibilitet

Mindre deler av området er allerede reservert for utbygging. Vi ønsker nå henvendelser fra industrielle aktører og andre som ser synergieffekter med å etablere seg på området. Viktige faktorer for nye etableringer kan være:

  • Nærhet til Norske Skog Skogn
  • Enkel tilgang til internasjonal havn
  • Direkte avkjøring fra E6
  • Enkel tilgang til jernbane
  • God tilgang på infrastruktur som energi og vann

Tomteeier er Norske Skog Skogn AS. Eieren er innstilt på fleksibitet ved etablering av ny virksomhet, og det er åpnet for både salg av tomter og leie/bygsling av tomt.

Ta kontakt for nærmere informasjon og visning på området.

Industriareal

Last ned kart (PDF).