Inkubatorprosjekter og forretningsmessige innovasjoner

Nytt tilbud til regionalt næringsliv

  • Hvis din bedrift ønsker assistanse til utvikling av et internt prosjekt kan vi bistå
  • Etter godkjent søknad om opptak vil vi sammen lage en framdriftsplan for prosjektet
  • Våre rådgivere vil deretter kunne gå inn i prosjektet og bidra i praktisk prosjektarbeid
  • Arbeidsform og betingelser ellers vil være de samme som i et vanlig inkubatorprosjekt

Forretningsmessige innovasjoner er prosjekter i inkubasjon som resulterer i en ny avdeling eller et nytt produktområde i en eksisterende bedrift.

Fiborgtangen Inkubator legger stor vekt på å drive utvikling av forretningsmessige innovasjoner. Dette betyr at vi bistår i utvikling av prosjekter som ikke nødvendigvis fører til stiftelse av nye selskap, men som likevel er svært viktige for den interne forretningsutviklingen i en bedrift.

Forretningsmessig innovasjon i praksis

Vår inkubator har siden oppstarten i 2013 vært tilknyttet Norske Skog sin papirfabrikk på Fiborgtangen, og dette har gitt oss mulighet til å bidra i utviklingen av flere spennende prosjekt.

Admbygget

Dette kan oppsummeres i våre to hovedmålsettinger:

  • Identifisere muligheter og utvikle ny virksomhet på Fiborgtangen
  • Utnytte ledig kapasitet hos Norske Skog Skogn til beste for nye aktører og for papirfabrikken

For å nå disse målsetningene har vi fokusert på noen hovedaktiviteter:

  • Utvikling av vedlikeholdsavdelingen hos Norske Skog
  • Eiendomsutvikling og utvikling på industriområder Fiborgtangen Sør, som er en del av Fiborgtangen Næringspark
  • Utvikling av havn og logistikk
  • Inkubasjon av nye ideer, spin-offs og sametableringer med andre aktører