Inkubator

 • Er du i gang med din bedrift?
 • Har du en forretningsplan for bedriften?
 • Har du behov for å utvikle bedriften din?
 • Har du ambisjoner om å ta ditt produkt eller tjeneste ut i et internasjonalt marked?

InkubatorFiborgtangen Inkubator kan tilby deg:

 • Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling
 • Bedriftsnettverk
 • Kurs i aktuelle tema knyttet til foretaket
 • Ressursgruppe og personlig coach
 • Kontorplass for bedriften i Fiborgtangen Næringspark
 • Tilgang til fasiliteter som blant annet møterom, internett og skriver

Hva krever vi av deg og din bedrift?

 • Innovasjonshøyde og ambisjoner for foretaket
 • Evne, vilje og mot til vekst i teamet
 • Forretningside med nasjonalt/internasjonalt marked
 • Aktiv bruk av rådgivere og ressursgrupper opp mot bedriften
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering i henhold til prosjektplan
 • Deltagelse på etablerersamlinger
 • Prisen for inkubatoroppholdet er for tiden kr. 3000 kroner + mva per måned per foretak.
 • Normal kontraktstid er 1 år, med mulighet for forlengelser.

Fiborgtangen Inkubator er en del av SIVA sitt landsomfattende nettverk av inkubatorer. Dette kan du lese mer om på SIVA sine hjemmesider.