Havn og logistikk

Fiborgtangen har internasjonal havn (ISPS) med betydelig kapasitet. Det skipes årlig ca to millioner tonn gods over havna gjennom ca 300 skipsanløp. Fiborgtangen har jernbanespor over industriområdet og planfrie kryss direkte til E6 nord og syd. Norske Skog Skogn besitter betydelig logistikk-kompetanse. Fiborgtangens strategiske beliggenhet, kapasitet og tilgjengelige arealer har også vært benyttet av Forsvaret og allierte gjennom flere store øvelser i Norge.

  • 450 m kaifront med dybder opptil 12 m
  • Planfrie kryss direkte til E6 nord og syd
  • Jernbanespor knyttet til Skogn stasjon og 2 x 500 m strekninger for omlasting vei/bane/sjø
  • Ca 300 skipsanløp årlig – tømmer, flis, returpapir, kalk, papir og annet
  • Hver dag leveres ca 70 lastebiler eller containere med produkter fra Skogn; world wide

Tog Fiborgtangen