Fasiliteter

 • Tilgang på store mengder ferskvann fra vannkilden Hoklingen (Levanger kommunes drikkevannskilde). Tilgjengelig mer enn 40 millioner kubikkmeter per år
 • Ledig kapasitet i Norske Skog Skogns eget strømnett
 • Mulig tilkobling for tilgang på damp
 • Mulig utnyttelse av tilgjengelig energi og oppvarmet vann:
  • Ca. 13.500 m3/døgn ved ca 70 grader
  • Ca. 20.000 m3/døgn kjølevann ved ca. 30 grader pr dag
 • Kantinedrift med plass til ca. 120 personer
 • Møteromsutleie inkludert auditorium med ca. 80 sitteplasser
 • Portvakt
 • Industrivern
 • ISPS-havn