Bedrifter

Mange bedrifter er allerede etablert i Fiborgtangen Næringspark. Vi har plass til mange flere, ta kontakt for nærmere informasjon om mulighetene.
Klikk på logoene under for å komme til hjemmesidene til bedrifter som allerede er etablert i næringsparken: