• Tettere samarbeid med kommunen

  For å enda bedre kunne legge til rette for næringsutvikling ønsker vi å få på plass et tettere samarbeid med vertskommunen. Positivt møte med formannskapet i Levanger kommune! Les på T-A.no

  LES MER
 • Biokraft får 50 millioner kroner i støtte.

  Biokraft har mål om å doble produksjonen i løpet av de neste tre årene. Skogn har allerede verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass. Nå skal kapasiteten utvides ytterligere. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere […]

  LES MER
 • Se historien om Biokraft

  Historien om Biokraft er godt presentert her.

  LES MER
 • Først i Norge med materialgjenvinning av rivningsvirke

  På Fiborgtangen i Skogn har Retura IR nylig satt i drift et anlegg som skal levere flis fra ubehandlet returtrevirke nærmest fri for metall. Mottageren er foreløpig sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal. Materialgjenvinning av trevirke står også på EUs «kravliste», men problemer med å få ut en tilstrekkelig ren fraksjon kombinert med god tilgang på jomfruelig […]

  LES MER
 • EMG skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke

  Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og Europa. Selskapets første leveranse av trevirke seilte nylig ut med kurs for Skottland. Energi og Materialgjenvinning AS (EMG), med hovedkontor i Verdal i Trøndelag, er etablert for å utvikle nye sorterings- og logistikkløsninger […]

  LES MER