• Innherred HMS i Fiborgtangen Næringspark

  Innherred HMS (IHMS) er Nord-Trøndelags største fagmiljø innen HMS og arbeidsmiljø. Fra vårt kontor i Fiborgtangen næringspark betjener vi Norske Skog Skogn og andre virksomheter i sørdelen av fylket.
  IHMS er godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester innen; arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og systematisk HMS-arbeid.
  I tillegg til det forebyggende arbeidet med fokus på reduksjon av risikofaktorer ønsker vi å bidra til et grunnleggende helsefremmende fokus i det helhetlige og systematiske HMS arbeidet.
  Vi bidrar til sikre og trivelige arbeidsplasser og lønnsomheten i virksomheten.
  Les mer om våre tjenester og kurs, samt oversikt over våre medarbeidere på www.ihms.no

  LES MER
 • Flere etableringer i Fiborgtangen Næringspark

  Midt-Norge Kommunikasjon ble etablert i 2010, og flyttet i januar 2015 inn i fjerde etasje i Fiborgtangen Næringspark. Robert Mosling startet Midt-Norge Kommunikasjon etter å ha drevet i databransjen fra 2001. Midt-Norge Kommunikasjon har flere fagområder; Data – Tele – Nettverk – Trygghetsalarm – Pasientvarsling.

  LES MER
 • Folla Tech etablert i Fiborgtangen Næringspark

  Folla Tech er et industriserviceselskap med verksteder lokalisert i Follafoss i Norge og Motala i Sverige. Håvard Tangstad flyttet i januar 2015 inn i fjerde etasje i Fiborgtangen Næringspark. Folla Tech utvider området mot Levanger og Verdal og i den forbindelse vil Håvard ha kontordag på Skogn en dag i uka.

  LES MER