Tettere samarbeid med kommunen

For å enda bedre kunne legge til rette for næringsutvikling ønsker vi å få på plass et tettere samarbeid med vertskommunen. Positivt møte med formannskapet i Levanger kommune!

Les på T-A.no