Først i Norge med materialgjenvinning av rivningsvirke

På Fiborgtangen i Skogn har Retura IR nylig satt i drift et anlegg som skal levere flis fra ubehandlet returtrevirke nærmest fri for metall. Mottageren er foreløpig sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal.

Wanderås flis

– I denne flisa finner du ikke mye annet enn trevirke, sier Espen Wanderås fornøyd. Han er sjef på Returas IR sitt flismottak. Foto: kretsløpet.

Materialgjenvinning av trevirke står også på EUs «kravliste», men problemer med å få ut en tilstrekkelig ren fraksjon kombinert med god tilgang på jomfruelig flis har gjort at dette har vært vanskelig å få i gang her i landet. Men nå har Retura IR, eid av Innherred Renovasjon, investert 14 millioner kroner i en ny linje som skal produsere flis av en kvalitet som møter Arbors kvalitetskrav.

Les mer på Kretsløpet.