Isolasjonsleverandør etablert på Fiborgtangen

Trøndelag Isolasjon Fiborgtangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trøndelag Isolering as er fra 20. april på plass i Fiborgtangen Næringspark. Gjennom at Norske Skog Skogn AS har samlet sine interne aktiviteter innen intern logistikk på mindre arealer, har det blitt åpnet for utleie av store deler av den tidligere transportavdelingens lokaler. Trøndelag Isolering as har her etablert seg med en ny avdeling, med egen administrasjon og produksjonsavdeling.

Trøndelag Isolering as ble etablert på Nedre Ila i Trondheim i 1996. Bedriften har i dag totalt 17 ansatte med gode kvalifikasjoner og allsidig erfaring. Bedriften er også godkjent som opplæringsbedrift innen isolatørfaget.

Etableringen av en ny avdeling på Fiborgtangen er basert på strategiske vurderinger, hvor industrien i Nord-Trøndelag anses som et godt og voksende marked for bedriften. Avdelingen vil etter hvert få 3 – 5 arbeidsplasser, med planer for ytterligere ekspansjon etter behov.

Avdelingsleder Henning OtnesAvdelingsleder Henning Otnes har allerede vært i kontakt med mange aktører innen disse bransjene i Nord-Trøndelag. Dette har blant annet resultert i en rammeavtale med Comfort-kjeden S – Rør i fylket. Videre arbeides det godt med flere samarbeidsavtaler i flere industribedrifter og byggeprosjekter.

Henning kan fortelle at teknisk isolering er og blir et eget fag. At rørleggere setter bort denne delen til spesialister, og heller fokuserer på rørlegging blir mer og mer vanlig, sier Henning. – Dette gjør at prosjektene blir mer effektive og at yrkesgruppene jobber bedre sammen. Det stilles også veldig store krav til god og riktig isolering i dag.

Bedriftens primære forretningsområde er i dag teknisk isolering innen industrien. Viktigste kunder er innen VVS-entreprenører, skipsverft, næringsmiddel- og prosessindustrien samt bygg og anlegg.

Vi i Fiborgtangen Næringspark ønsker Henning og hans stab velkommen, og gleder til å følge med på utviklingen!