Innherred HMS i Fiborgtangen Næringspark

IHMS_NYlogo_utenSA

Innherred HMS (IHMS) er Nord-Trøndelags største fagmiljø innen HMS og arbeidsmiljø. Fra vårt kontor i Fiborgtangen næringspark betjener vi Norske Skog Skogn og andre virksomheter i sørdelen av fylket.

IHMS er godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester innen; arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø,  og systematisk HMS-arbeid.

I tillegg til det forebyggende arbeidet med fokus på reduksjon av risikofaktorer ønsker vi å bidra til et grunnleggende helsefremmende fokus i det helhetlige og systematiske HMS arbeidet.

Vi bidrar til sikre og trivelige arbeidsplasser og lønnsomheten i virksomheten.

Les mer om våre tjenester og kurs, samt oversikt over våre medarbeidere her.