Sea-Cargo – rederiet i Fiborgtangen Næringspark

London lossing1

Langs kaiene på Fiborgtangen er det båter å se stort sett daglig. Mange av disse tilhører Sea-Cargo. Utgangspunktet for at rederiet etablerte seg på Fiborgtangen er et anbud hvor rederiet tok over all sjøgående frakt av innkommende returpapir og utgående avispapir for Norske Skog Skogn AS. Her er det snakk om store volum, og i år regner man med at det vil bli skipet over 400 000 tonn avispapir til kunder i Storbritannia og på kontinentet.

Kenneth Eik Seilen

Kenneth Eik Seilen, leder for Sea Cargo Trøndelag

I kontorene i næringsparkens administrasjonsbygg har daglig leder Kenneth Eik Seilen etablert seg med 4 ansatte. Herfra styres hele rederiets aktivitet i Trøndelag. Avdelingen har dermed ansvar for rederiets virksomhet på Trondheim Havn i tillegg til det som skjer på Fiborgtangen.

Ikke bare papir

Havneutstyr og anlegg på Fiborgtangen er i dag spesialisert på håndtering av papir. Via Trondheim Havn kan Sea-Cargo tilby håndtering av de fleste typer gods. I et samarbeid med Leif Sand Transport betjenes mange kunder i regionen. Traktorer, annet landbruksutstyr, trelast, og teknisk utstyr til oljesektoren er ofte å se på Sea-Cargo sine skip. Flere kunder har inngått avtale om dør-til-dør løsning, hvor rederiet samordner flere aktører i en logistikk-kjede.

Containerfrakt og lagervirksomhet

Sea-Cargo jobber med løsninger med mål å øke havneaktiviteten på Skogn. I forbindelse med at Norske Skog Skogn AS skiftet transportør for papiret sitt forsvant også containerkranen, som er nødvendig i forbindelse med lasting og lossing av containere fra kai til båt. Dette førte til at tidligere containeraktivitet på Fiborgtangen ble flyttet til Trondheim og Orkanger. Sea-Cargo ser imidlertid muligheter for å gjenoppta containerhåndtering, og det jobbes med flere prosjekter med dette som siktemål. Rederiet er er interessert i nærmere kontakt med godseiere som kan tilføre nye godsvolum og bidra til å realisere gjenåpning av containeraktiviteten på Fiborgtangen.

Trives på Fiborgtangen, og handler lokalt

Sea-Cargo var en av de første eksterne aktørene som flyttet inn i eget kontor i Fiborgtangen Næringspark. I følge Kenneth et Skogn med Sea Cargodet godt sosialt miljø og samarbeid i næringsparken. Rederiet kjøper en del lokale varer og tjenester i Innherreds-regionen i forbindelse med innkjøp av mat, driftsmidler og vedlikehold til båtene. En del teknisk vedlikehold på båtene blir satt bort til mekanisk avdeling på papirfabrikken, og transport av mannskap ved vaktskifte på båtene blir bestilt lokalt. I forbindelse med papirfrakten er det satt opp et telt på 1000 m2 på kaiområdet. Rederiet ser også på muligheten for å sette opp nok et lagerbygg for andre varetyper,