Stor aktivitet på Fiborgtangen Sør – nye etableringsmuligheter

De som passerer forbi Fiborgtangen på E6 har i de siste dagene kunnet observere at det er stor aktivitet på industriområdet. Et knuseverk med sortering er satt opp, og det går tippbiler i skytteltrafikk fra steinbruddet Valum til området. 2014-08-25 09.31.15Arbeidet blir utført av Entreprenør Kjell Lian AS, Skogn, som har leid inn Frøseth AS fra Verdal til å utføre knusing og en del av transporten. Oppdraget omfatter i denne omgang behandling av ca 16 000 m3 knust masse.

Valum har i flere år fungert som deponi av bioaske fra biokjelen på Norske Skog Skogn, og bruddet utvides nå for å kunne brukes i flere år framover. Steinmassene som kjøres ned til Fiborgtangen blir behandlet i et mobilt knuseanlegg. Deler av massene blir solgt til byggeformål, mens noe blir kjørt tilbake til bruddet og brukt som en del av bunntettingen under den nye delen av deponiet. 2014-08-25 09.39.20Dette arbeidet har pågått over lenger tid, og vil pågå en periode framover. Tidligere har knuste masser blitt brukt til utfylling av nytt industriområde på Fiborgtangen Sør. Derved er det til nå opparbeidet ca 60 000 m2 med nytt industriareal ved bruk av steinmasser fra Valum.

Fiborgtangen Vekst AS arbeider nå med etablering av nye industriprosjekt på dette området, og vi ønsker både store og små aktører velkommen. For mer informasjon om mulighetene – ta kontakt her