Felleskjøpet etablert med kornmottak på Fiborgtangen Sør

Direktør Noralf Størseth, Felleskjøpet Agri

2014-08-27 10.33.32– Bakgrunnen er først og fremst for å tilby et mottaksalternativ for kornprodusenter i et meget tungt korndistrikt, sier Direktør for strategi og forretningsutvikling i Felleskjøpet Agri, Noralf Størseth.

– Langs E6 aksen har vi ingen mottak mellom Stjørdal og Verdal. Dagens veiløsninger (E6) er ikke tilpasset traktorkjøring. Moderne treskere har en meget stor kapasitet og vi må følge opp med mottakskapasitet ved kornanleggene. Anlegget på Skogn er et meget enkelt anlegg og er et såkalt «råkornmottak» der vi ikke har tørking av kornet. Kornet blir prøvetatt og veid før det blir tømt i binger for aktuell kornsort. Kornet blir så lastet opp på vogntog i løpet av et døgn og kjørt til kornanlegg med tørke.

Samdrift og synergier med Retura AS

– Det er bygd ut tørkekapasitet både på Steinkjer Kornsilo og i Trondheim. Anlegget er et rent sesongmottak og er åpent kun i kornsesongen. Vi har avtale med Retura som drifter anlegget for oss og vi leier vekt og lasteutstyr fra dem. I den perioden vi ikke benytter anlegget brukes det av Retura bla til lagring av flisvarianter man ønsker å lagre under tak.

– Årets sesong kom raskt på oss så vi fikk ikke åpnet anlegget før et godt stykke ut i sesongen, men anlegget fungerte meget godt i den perioden vi fikk benyttet det. Det tar bare noen få minutter for gårdbrukeren å få levert et kornlass. Vi har passert 2000 tonn på anlegget nå, men vi regner ikke med det blir stort mer denne sesongen som er absolutt på hell nå. Vi regner med 3 – 4000 tonn når vi får med oss hele sesongen.

– Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Retura og vi føler så absolutt vi har fått til en vinn – vinn løsning på Fiborgtangen. Vi har også vært i dialog med Fiborgtangen Vekst AS i forbindelse med å se på mulighetene for å etablere en gjødselterminal på Fiborgtangen Sør. Den prosessen er foreløpig lagt på is og vi har vel ikke så langt funnet noen ideell løsning for en slik etablering, avslutter Størseth.