Åpning av Fiborgtangen Næringspark

Fiborgtangen Næringspark åpnes offisielt onsdag 7. mai kl. 12, med deltagelse fra blant annet Nord-Trøndelag Fylkeskommune v. Fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik, og ordfører i Levanger kommune Robert Svarva.

Åpningsbilde

 

Hva er Fiborgtangen Næringspark?Norske Skog Skogn.6665

Fiborgtangen Næringspark er betegnelsen på området som Norske Skog Skogn eier på Fiborgtangen, et område som i sin helhet er regulert for industriformål. Næringsparken omfatter også administrasjonsbygget til Norske Skog Skogn AS, hvor store arealer nå er frigjort for utleie til andre virksomheter – nyetableringer og eksisterende bedrifter.

Flytting av fabrikkgjerde og innpasseringspunkt for papirfabrikken

Norske Skog Skogn AS har i den senere tid lagt vekt på å åpne opp Fiborgtangen med målsetting å få etablert et mer allsidig næringsliv på området. På denne måten ønsker man å få til et mer robust næringsmiljø på Fiborgtangen, samtidig som papirfabrikkens interne ressurser og kompetanse skal synliggjøres og markedsføres overfor annet næringsliv på Fiborgtangen og ellers i regionen.

For å få til dette ble det startet et eget prosjekt for åpning av administrasjonsbygget. Det synlige resultatet av prosjektet er at karusell for personellinnpassering og bom for kjøretøy nå er flyttet inn på fabrikkområdet, og administrasjonsbygget med utleieareal og kantine er åpnet for allmenheten.

Prosjektet ble finansiert av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Levanger kommune og Norske Skog Skogn. Prosjektet er nå på det nærmeste sluttført, og flere eksterne leietagere har allerede flyttet inn i næringsparken.

Næringsparkens tilbud til regionalt næringsliv                                  kont_5vind_3

Det er frigjort over 2000 m2 kontorplass som kan leies ut. Kontorene holder god industriell standard, og er av varierende størrelse. Videre er det utarbeidet et system for utleie av auditorium samt mange møterom med varierende kapasitet i administrasjonsbygget. Disse kan bestilles i en åpen, nettbasert løsning, og Smak Catering v. Line Hofstad, som driver kantinen i næringsparken, kan levere servering til møter. Servering kan bestilles sammen med møteromsbestilling.

Fiborgtangen Sør – en del av Fiborgtangen Næringspark.

Sør for papirfabrikken ligger et ubebygd område på ca 300 da. Også dette området er regulert til industriformål, og gjøres nå tilgjengelig for utbygging. Området er allerede under utvikling, og de første aktørene er på plass på området.

Organisering

Fiborgtangen Næringspark administreres iet samarbeid mellom Norske Skog Skogn og Fiborgtangen Vekst AS. Fiborgtangen Vekst eies av Norske Skog Skogn, Allskog, Siva, NTE Holding, Stiftelsen Sparebank 1 og Aasen Sparebank. Selskapets styreleder er administrerende direktør ved Norske Skog Skogn Amund Saxrud. Kontaktpersoner for Fiborgtangen Næringspark er Amund Saxrud, Kari Salater, Jan Selvig og Tore Svartås.

Nye nettsider – fiborgtangen.nokant_1

Samtidig som parken åpnes vil våre nye nettsider være tilgjengelige. Fiborgtangen.no presenterer all aktivitet som foregår på Fiborgtangen, utenom selve papirfabrikken. Sidene inneholder faktaopplysninger om Fiborgtangen Næringspark, Fiborgtangen Vekst AS og Fiborgtangen Inkubator. Her kan du lese mer om hvilke tilbud vi har til regionalt næringsliv, og hvilke bedrifter som allerede har flyttet inn på området.

På nettsidene foregår også all bestilling av møterom, og vi presenterer tilbudet vi har på utleie av kontorer. Industriområdet på Fiborgtangen Sør omtales også her.

 Kontakt oss gjerne for mer info!